نمایش یک نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

فیلترهای فعال

کارگاه نیمه خصوصی هدف

کارگاه نیمه خصوصی

انتخاب هدف و راههای رسیدن به اهداف عالی 

شناخت موانع رسیدن به اهداف و نحوه شکست آن ها

عوامل موفقیت

دستیابی به هدف با گذر از چند مرحله اصلی

شناخت افکار مثبت ضروری برای رسیدن به هدف

اهمیت هدف گذاری + نکات طلایی هدف گذاری

اقدامات لازم برای رسیدن به موفقیت